บริษัท แอดวานซ์ แมชชีน จำกัด
โทร 087-122-2245
  • th

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes


เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci ราคา 17,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย ( Cross Cut )

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 36C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 36C ราคา 2,990.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 40 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX25

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX25 ราคา 3,390.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 37 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX45

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX45 ราคา 4,990.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 37 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX65

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX65 ราคา 6,490.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น ช่องใส่กระดาษกว้าง 222 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX85

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX85 ราคา 8,890.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 40 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX201

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX201 ราคา 13,900.00 บาท แบบป่นละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น ตัดกระดาษแบบตัดป่นละเอียด (Micro Cut)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX210

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX210 ราคา 14,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 12 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX211

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX211 ราคา 15,900.00 บาท แบบป่นละเอียด ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ตัดกระดาษแบบตัดป่นละเอียด (Micro Cut)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX220

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX220 ราคา 17,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดย่อย (Cross Cut) 4 x 12 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX221

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX221 แบบป่นละเอียด (Micro Cut) ราคา 19,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ตัดกระดาษแบบตัดป่นละเอียด (Micro Cut)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX200

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX200 ราคา 13,600.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดพิเศษ ( Mini Cut ) ( ตัดละเอียดแบบเล็กพิเศษ)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax100m

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax 100m ราคา 19,900.00 บาท ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 100 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax200M

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax 200M (ทำลายแบบ AUTO) ราคา 28,900.00 บาท ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 200 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 385Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 385Ci ราคา 87,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 แผ่น ช่องใส่กระดาษกว้าง 407 มม. ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น M-8C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น M-8C ราคา 3,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 50 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น P-48C

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด 3.9 x 50 มม. ( Cross Cut) ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 220 มิลลิเมตร ราคา : 3,400.00 บาท

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S ราคา 8,700.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12-14 แผ่น ทำลายเอกสาร เป็นแบบตัดตรง ( Strip Cut )

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs ราคา 9,800.00 บาท ใช้ย่อยทำลายกระดาษเอกสาร จำนวนแผ่นในการย่อย 12 แผ่น/ครั้ง

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci ราคา 9,990.00 บาท ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut) ความจุตัวถัง 23 ลิตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci ราคา 15,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut )

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90s ( ทำลายแบบตัดตรง ) ราคา 15,500.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16-18 แผ่น ความจุตัวถัง 35 ลิตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci ราคา 24,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น ตัวถังบรรจุได้ 49 ลิตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i ราคา 33,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 - 22 แผ่น ตัวถังบรรจุได้ 60 ลิตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci ราคา 36,900.00 บาท เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax200C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น AUTO MAX 200C (ทำลายแบบ AUTO) ราคา 27,900.00 บาท ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 200 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax350C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น AUTOMAX 350C (ทำลายแบบ AUTO) ราคา 41,900.00 บาท ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 300 แผ่น

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax550c

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Automax550c ราคา 62,800.00 บาท ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 500 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทำลายเอกสารแบบอัตโนมัติ ระบบจะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบบ AUTO

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 550C

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น AUTO MAX 550C ราคา 62,800.00 บาท ใส่เอกสารในการทำลายได้ถึง 500 แผ่น

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325Ci ราคา 49,800.00 บาททำลายเอกสารได้ครั้งละ 22-24 แผ่น ช่องใส่กระดาษกว้าง 240 มม. ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 425Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 425Ci ราคา 86,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น ช่องใส่กระดาษกว้าง 305 มม. ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485Ci

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 485Ci ราคา 103,000.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น ช่องใส่กระดาษกว้าง 400 มม. ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut)

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi ราคา 39,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น ทำลายเอกสารแบบตัดแบบป่นละเอียด ( Micro Cut )

สอบถาม